Minden gyerek tanuljon meg úszni! Hogy miért igenis fontos ez? Mert egészséges lesz a sport által, mert egész életében a vízben otthonosan mozog majd, mert életmentő lehet ez a tudása, és mert akár ez a sport az élete részévé is válhat! 

Az Úszó Nemzet Program (ÚNP) egy olyan egyedülálló és átfogó tervdokumentum, amely komplexen összefogja az óvodás és általános iskolás korú gyermekek úszásoktatásának harmadik osztályig történő bevezetéséhez szükséges oktatási, infrastrukturális, szakmai és módszertani területeit. A program hosszú távú célja a gyermekek egészséges életmódra való törekvésének ösztönzése, és ezáltal életminőségük javítása. A középtávú cél, hogy minden gyermeknek legyen lehetősége vízbiztos úszás elsajátítására az általános iskola 3. osztályáig nemtől, kortól, identitástól, szociális, fizikai és mentális helyzettől függetlenül.

A Magyar Úszó Szövetség  a program kidolgozására 2018 május elején szakértői csapatot hozott létre, melynek feladata a program összeállításához szükséges sportszakmai, oktatáspolitikai, üzemeltetési, tervezési, szabályozási, kivitelezési irányelvek kidolgozása és a témával közvetlenül, valamint ahhoz közvetetten kapcsolódó adatok begyűjtése, elemzése. Tekintettel a programot felölelő témák komplexitására a projektcsoport tagjait nemcsak sportszakmai, hanem építőipari, közlekedés-tervezési, területfejlesztési, létesítmény-üzemeltetési, jogi, valamint projektmenedzsment-területekről delegálták. A program készítése során a szakértők bevonták az illetékes oktatás-, és sportpolitikáért felelős tárca képviselőit, és az általuk megfogalmazott szakterületi javaslatokat beépítették a programba.

Tanulj meg úszni!

Az úszás, mint életmentő mozgásforma, a vízbiztonság és úszásoktatás kérdése nemzetközi szinten is kiemelt fontossággal bír. Ezt felismerve az Európai Úszó Szövetség (LEN) 2018-ra egy teljesen új célkitűzést fogalmazott meg, a Learn-to-Swim, Prevent Drowning elnevezésű program elindítását, amelynek legfőbb célja a vízbe fulladás okozta halálesetek számának jelentős csökkentése, prevenciós célú oktatási programokkal.

Itthon az Úszó Nemzet Programmal szemben szigorú elvárás az úszásoktatás tanrendbe való illeszthetősége, függetlenül az iskolai intézmények földrajzi elhelyezkedésétől. Az úszásoktatási program hároméves keretében, összesen 108 tanítási órában, (36 óra/tanítási év) heti egy alkalommal vesznek részt a tanulók. Az oktatási tananyag 9 szintvizsgát tartalmaz (5+2+2 bontásban az évek alatt), amelynek a végére a tanulók képesek lesznek 100 métert folyamatosan, megállás nélkül leúszni, és otthonosan, biztonságosan mozogni a mélyvízben.

Az ÚNP lehetőséget kíván adni minden gyermek számára a kötelező úszásoktatásban való részvételt illetően, így a program javaslattal kíván élni a fogyatékossággal élők integrációjára is. Emellett az uszodai kapacitások maximális – oktatási időn túli – kihasználása érdekében és racionális üzemeltetési okokból, egyben társadalmi felelősség vállalásból, a program az időskorúak integrációjára is javaslatot tesz.

Hiszen a rendszeres sport nemcsak egészséges, de fitten és fiatalon tart!

Rajtra készen – indul a PILOT program

A Kormány döntése értelmében (1661/2020, MK. 225.) az Úszó Nemzet Program pilot verzióban, azaz teszt üzemmódban négy településen, és adott esetben azok vonzáskörzetében indul el 2021. február 1 és június 30 között.

A pilot helyszínek:

TOKAJ, MÓR, DEBRECEN, BUDAPEST XXII. kerület

Ez összesen közel 3000 gyermeket, 73 intézményt és a vonzáskörzetekkel együtt 28 települést érint.

Forrás: www.musz.hu